Täydennyskoulutuksia liikunnan ja terveydenhuollon aloille

pe 2. kesäkuuta 2017 09.17.00

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kysynnän kasvu ja terveydenhuollon paine ennaltaehkäiseviin palveluihin ovat luoneet tarpeen liikunnan ja terveysalan ammattilaisten osaamisen syventämiseen. Liikunnan ja hyvinvoinnin koulutus- ja valmennusyhtiö Trainer4You on kehittänyt uudenlaiset jatkokoulutukset liikunta-alalle ja terveydenhuoltoon.  

Käytännönläheisten ja valmennuksellisten jatkokoulutusten tavoitteena on auttaa niin liikunnan, hyvinvoinnin, kuntoutuksen kuin terveydenhuollon asiantuntijoita täydentämään ja syventämään osaamistaan psyykkisestä valmennuksesta, voimavalmennuksesta, terveysvalmennuksesta sekä ravintovalmennuksesta.

- Jatkokoulutusten tavoitteena on auttaa liikunta- tai terveysalan ammattilaista erottumaan ja erikoistumaan hyvinvointimarkkinoiden kasvaessa. Esimerkiksi ennaltaehkäisevän elintapahoidon merkitys kasvaa jatkuvasti, joten aiheeseen erikoistuneet liikunta-alan ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa tukemassa elintapamuutosta terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Myös psyykkisen valmennuksen rooli on nykyään erittäin suuri niin painonhallinta-asiakkaiden, kuntoilijoiden kuin urheilijoiden valmentamisessa. Lisäksi käytännönläheiselle, tutkittuun tietoon perustuvalle ravintovalmennukselle on tilausta sekä liikkujien että urheilijoiden keskuudessa, ja samat tarpeet pätevät myös asiantuntevaan ja tuloksekkaaseen voimavalmennukseen, toteaa Trainer4Youn kehitysjohtaja Riku Aalto.

Psyykkinen valmentaja -koulutus antaa käytännönläheiset valmiudet toimia psyykkisenä valmentajana ja muutosprosessin ohjaajana esimerkiksi osana liikunta- ja terveysneuvontaa. Koulutus pohjautuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja niin kutsuttuun arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan. Käytännön harjoitteet ja työkalut perustuvat psykologisen joustavuuden malliin ja käyttäytymisanalyysiin.

Terveysvalmentajakoulutuksessa Terveysvalmentajat käyvät läpi neljä lähijaksoa sekä opiskelevat etänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kaksipäiväisten lähijaksojen teemat ovat liikuntafysiologian perusteet, merkittävimpiin elintapasairauksiin soveltuva ennaltaehkäisevä, hoitava ja kuntouttava liikunta, merkittävimpien elintapasairauksien ravintoneuvonta ja asennon hallinta osana ennaltaehkäisyä.

Voimavalmentajakoulutus on nimensä mukaisesti voima- ja fysiikkavalmennuksen syventävä koulutusohjelma, jonka pääpaino on kehittävän voimaharjoittelun perusteissa ja syventävissä opinnoissa, harjoitusliikkeiden tekniikan sekä liikevariaatioiden ja -kehittelyiden opettelussa, harjoittelun ohjelmoinnissa, erikoistekniikoissa sekä eri voimaominaisuuksien optimoinnissa.

Ravintovalmentajakoulutuksessa keskitytään erityisesti käytännön ravintovalmennusosaamiseen ja ravinto-ohjauksen tuloksekkaimpiin työkaluihin. Tärkeimmät oppiaiheet pyörivät ravintofysiologian, ravitsemuspsykologian ja liikkujan ravitsemuksen ympärillä. Ravintovalmentajat osaavat tehdä vaikuttavaa ravinto-ohjausta ja he ymmärtävät myös ravitsemuspsykologian pääteemat.

 

Lisätiedot:
Riku Aalto
050 349 4099
riku.aalto@trainer4you.fi

Haastattelupyynnöt ja muut juttuideat:
Anna Heino
045 203 9593
anna.heino@trainer4you.fi

Jaa tuttavalle: