Personal training ala kehittyy vauhdilla

pe 16. marraskuuta 2018 08.13.00

Personal training alan ”kulisseissa” tapahtuu jatkuvasti paljon asioita alan edistämiseksi ja tunnustamiseksi niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Nämä toimet ovat omiaan yhteinäistämään alaa ja hiljentämään keskustelun villistä kentästä. Tässä neljä oivallista esimerkkiä:

1.

Liikunnan arvonlisäverotus on sekavaa – ryhmäliikuntatunnit saa myydä 10% verokannalla mutta 5 henkilön pienryhmävalmennus on alv-kannassa 24%. Eduskunnassa on ollut esillä esitys liikunnan arvonlisäverokannan yhtenäistämiseksi alempaan 10% verokantaan. 

2.

Auktorisoidut personal trainerit on huomioitu myös SOTE uudistuksessa. SOTEen liittyvässä ns. henkilökohtaisen budjetin palvelukuvausmallissa todetaan seuraavasti: ”Asiakkaiden kanssa voidaan sopia esimerkiksi Auktorisoidun APT -personal trainerin tai liikunta-alan peruskoulutuksen suorittaneen henkilön antamista palveluista osana sosiaalista kuntoutusta ja sen toteuttamistapaa.”

3.

Personal trainer nimike, on ollut pitkään vapaa titteli, jota kuka vain on voinut käyttää ilman minkäänlaista koulutusta. Tämä on tietenkin ongelma niin itse alan kuin sitä arvokasta kenttätyötä ja asiakaskohtaamisia päivittäin tekevien Personal trainereiden kannalta. Tähän asiaan on kulisseissa tartuttu ja merkittäviä askeleita asian parantamiseksi on otettu. SKY, sekä APT auktorisoidut koulutustalot, ovat yhdessä Opetushallituksen pyynnöstä esittäneet Auktorisoitu Personal trainer nimikkeen lisäämistä kansalliseen tutkintonimikkeiden viitekehykseen. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi sitä, että kansallisella tasolla koulutuksen laadusta huolehtisi kolme merkittävää tahoa, eli EuropeActive, Auktorisoitu Personal trainer rekisteri, jota SKY hallinnoi sekä Suomen Opetushallitus.

4.

Auktorisoitu koulutus sekä osaamisen todentaminen, on jo ehdottomasti tätä päivää, ja tulevaisuudessa tämä tulee olemaan arkipäivää aivan jokaisella alalla. Opetushallituksen toteuttaman ammatillisen koulutuksen reformin myötä on myös liikunta-alalla tapahtunut isoja päivityksiä, mm kokonaan uusilla tutkintorakenteilla ja kokonaisuuksilla. SKY myös hallinnoi Suomen kansallista koulutusten auktorisoinnista vastaavaa tahoa, eli Auktorisoitu Personal trainer rekisteriä. 

 

Lisätiedot ja haastattelut: Mikael Witick, 050 462 2888, mikael.witick@trainer4you.fi

Jaa tuttavalle: