Personal trainer -koulutus monimuotoistuu Trainer4Youn ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyön myötä

ma 16. huhtikuuta 2018 08.00.00

Trainer4You tarjoaa yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa mahdollisuuden yhdistää Personal trainer -koulutukseen myös liikuntalääketieteen opintoja. Liikuntalääketieteen perusopinnoissa tarkastellaan liikunnan ja fyysisen kunnon välisiä yhteyksiä terveyteen, sairauksiin ja ravintoon, joten ne tukevat erinomaisesti personal trainer –koulutusohjelman valmennuksellista otetta.

”Koska lähes joka toisella personal trainerin asiakkaalla on tänä päivänä jokin elintapasairaus tai kohonnut riski sairastumiseen, on pt:n hallittava yhä paremmin liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä terveys- ja elintapamuutoslähtöistä valmentamista. Liikuntalääketieteen opintojen suorittamisen mahdollisuus sekä yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa on erittäin tervetullut lisä koulutuksemme ja koko alan kehityksen näkökulmista”, kertoo Trainer4Youn kehitysjohtaja Riku Aalto.

25 opintopisteen laajuisest perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Trainer4You on maamme suurin ja yksi Euroopan johtavista Personal trainer –koulutusorganisaatiosta. Trainer4You Personal trainer –koulutusohjelmalla on sekä kansainvälinen (EuropeActive) että kansallinen auktorisointi (SKY ry). Trainer4Youn koulutuksen läpäistyään henkilö voikin hakeutua edellä mainittujen tahojen yhdessä ylläpitämään Ereps –rekisteriin, josta niin työnantajat kuin asiakkaatkin löytävät eurooppalaiset ja suomalaiset laatustandardit täyttävät personal trainerit. Trainer4You Personal trainer –koulutuksen laajuus on 19 lähiopetuspäivää ja kokonaisuudessaan 640 tuntia.

Tuore yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa tuo ennestäänkin korkealaatuiseen koulutukseen vielä uuden, monimuotoisemman mahdollisuuden kouluttautua liikunta-alan ammattilaiseksi.

Lisätiedot ja haastattelut:

Riku Aalto, riku.aalto@trainer4you.fi, 050 349 4099

Jaa tuttavalle: